เรื่องน่ารู้ ของการนำระบบสายไฟฟ้าลงดิน

เรื่องน่ารู้ ของการนำระบบสายไฟฟ้าลงดิน

บริเวณริมถนนทั่วไปของประเทศไทยเรามักจะมองเห็นเสาไฟฟ้าและสายไฟที่ระโยงระยางอยู่ หลายจุดสายไฟโยงพันกันไม่เป็นระเบียบทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่ามอง อีกทั้งยังรกดูไม่สวยงามและก่อให้เกิดอันตรายได้แม้ไม่บ่อย ทางราชการจึงมีนโยบายนำระบบสายไฟฟ้าเหล่านี้ลงดินเพื่อให้ถนนหนทางดูสะอาดเรียบร้อยสวยงาม หลายคนอาจจะเกิดความสงสัยเกี่ยวกับระบบสายไฟฟ้าลงดินว่า มีวิธีการวางระบบอย่างไร มีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดและในกรณีที่มีการซ่อมแซมเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติได้อย่างไร วันนี้เราจึงได้นำคำตอบของคำถามเหล่านั้นมาฝาก

  1.  วางระบบสายไฟฟ้าลงไปใต้ดินอย่างไร

วิธีการวางระบบสายไฟฟ้าอธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ สำหรับคนทั่วไปก็คือ หากเป็นสายไฟในระบบเล็ก ๆ มีจำนวนสายไฟไม่มากก็จะใช้วิธีการร้อยท่อเล็ก ๆ แล้วเดินท่อไปใต้ดินตามผังที่ได้ออกแบบไว้ ในขณะที่จำนวนท่อของระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ก็จะใช้เป็นท่อเช่นกันแต่มีขนาดที่ใหญ่และกว้างขึ้น ระบบท่อสายไฟฟ้าเหล่านี้ในบางแห่งใหญ่จนเป็นเสมือนอุโมงค์ที่คนเดินเข้าไปได้ตลอดทาง ดังเช่นที่อาจเคยชมจากภาพยนตร์ต่างประเทศนั่นเอง

  1.  เมื่อเกิดน้ำท่วมหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ระบบสายไฟฟ้าใต้ดินจะกระทบเสียหายหรือไม่?

เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อใต้ดิน เช่นน้ำท่วมในส่วนของระบบไฟฟ้าและท่อจะไม่กระทบกระเทือนเสียหาย เห็นได้จากตัวอย่างช่วงที่เมืองหาดใหญ่เกิดน้ำท่วมหนักเป็นเวลานาน เมืองหาดใหญ่มีระบบสายไฟฟ้าใต้ดินทั้งเมืองแต่ไม่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้เนื่องจากสายไฟฟ้าทำจากวัสดุที่ถูกออกแบบมาให้ทนทานมากเป็นพิเศษ เช่น สาย Armor ภายในมีอลูมิเนียมถักยึดไว้โดยรอบ มีการทดสอบระบบ ทั้งกันไฟโดยทดสอบเผาในไฟเกิน 2 ชั่วโมง ทนทานป้องกันกันปลวกและสัตว์แทะ

  1.  วิธีการในการซ่อมบำรุงทำอย่างไร?

สำหรับวิธีการซ่อมบำรุงสายไฟฟ้าใต้ดินมีหลายวิธี หากเป็นระบบสายไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่วางท่อขนาดยักษ์ เจ้าหน้าที่ก็สามารถเดินเข้าไปซ่อมบำรุงได้ผ่านทางช่องทาง service ที่ทำไว้เป็นระยะตามจุดต่าง ๆ ให้เปิดลงไปเพื่อซ่อมแซมได้ ในกรณีที่ระบบสายไฟฟ้าใต้ดินเป็นท่อขนาดเล็กลงมาจะมีจุดในการเปิดเพื่อดึงสายมาซ่อมแซมติดตั้งเป็นระยะ( man hole) ในส่วนของสายไฟฟ้าจะมีความยาวมากเป็นพิเศษและเผื่อขนาดความยาวไว้จำนวนมากแล้ว เมื่อจะซ่อมก็จะดึงสายทั้งเส้นของบริเวณนั้นขึ้นมาซ่อมได้สะดวก

ดังนั้นการติดตั้งระบบสายไฟฟ้าใต้ดินจึงเป็นระบบที่จะช่วยให้บ้านเมืองและถนนหนทางดูสวยงามเรียบร้อย อีกทั้งเป็นการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ที่เหมาะกับยุคปัจจุบันและไม่มีสิ่งใดน่าวิตกกังวล