Smart wristband สายข้อมืออัจฉริยะ

Smart wristband สายข้อมืออัจฉริยะ

Smart wristband สายข้อมืออัจฉริยะ นวัตกรรมใหม่และเทคโนโลยีน่าใช้ในยุคดิจิตอลที่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น คนทำงาน และผู้สูงอายุก็สามารถเข้าถึงนวัตกรรมนี้ได้ เพราะ Smart wristband สายข้อมืออัจฉริยะนี้ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้งานทุกเพศ ทุกวัย

Smart wristband แต่ละแบบนั้นจะแบ่งออกตามลักษณะการใช้งาน เช่น สายข้อมืออัจฉริยะสำหรับเด็ก สายข้อมืออัจฉริยะเพื่อสุขภาพ หรือสายข้อมืออัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละประเภทจะมีฟังก์ชั่นการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมของแต่ละคน

ซึ่ง Quickwin Intelligent Co.,Ltd เป็นบริษัทชั้นนำ ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ทันสมัย คอยให้คำปรึกษา แนะนำ และคิดค้นออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานทุกกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการดำเนินงานจากทีมงานที่มีคุณภาพ มากด้วยประสบการณ์และความชำนาญด้าน IT เพราะบริษัทฯ ให้เข้าใจและให้ความสำคัญกับทุกปัญหาและความต้องการของลูกค้า ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้คำปรึกษาและสร้างสรรค์ผลงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด

โดยสายข้อมืออัจฉริยะสำหรับเด็กและสายข้อมืออัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุ จะเป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยในการติดตามผู้สูงอายุ ทั้งแบบทั่วไปและผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่เพียงลำพังหรือผู้ที่มีภาวะอัลไซเมอร์ ซึ่งเจ้าตัวสายข้อมืออัจฉริยะนี้จะมีการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่างๆ ของผู้ดูแลหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น เจ้าหน้าที่หน่วยช่วยเหลือฉุกเฉิน หมอ พยาบาล และคนในครอบครัวผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยอุปกรณ์อัจฉริยะนี้จะคอยเก็บข้อมูลและรายงานผลพฤติกรรมต่างๆ ของผู้สวมใส่ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมและเส้นทางการเดิน ตำแหน่ง และการเคลื่อนไหวต่างๆ รวมถึงอัตราการเต้นของหัวใจและความดันเลือดอีกด้วย หากเกิดเหตุการณ์กรณีฉุกเฉิน ออกนอกเส้นทางหรือตำแหน่งที่กำหนดไว้ อุปกรณ์ก็จะส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแลและเกี่ยวข้องให้ทราบอย่างรวดเร็ว เพื่อการดำเนินการช่วยเหลืออย่างทันถ่วงที

ส่วนสายข้อมืออัจฉริยะเพื่อสุขภาพนั้นจะมีฟังก์ชั่นที่การใช้งานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง โดยสายข้อมืออัจฉริยะนี้จะเน้นไปที่การตรวจวัดสุขภาพเป็นหลัก เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ ชีพจร และความดัน พร้อมแสดงผลแทบสี Heart Rate Zone ต่างๆ ในขณะทำกิจกรรมต่างๆ ในการออกกำลังกาย รวมถึงการนับจำนวนการเดิน การตรวจวัดการนอนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและใช้วิเคราะห์ความพร้อมของร่างกาย การเผาผลาญพลังงาน และความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ พร้อมรายงานผลผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ซึ่งสามารถดูผลการวิเคราะห์และรายงานผลย้อนหลังได้ทุกที่ทุกเวลา ผู้ใช้งานสามารถนำผลการวิเคราะห์ที่ได้ใช้ในการควบคุมและปรับปรุงรูปแบบตารางการออกกำลังกายได้ในวันต่อๆ ไป เพื่อประสิทธิภาพการออกกำลังกายและสุขภาพที่ดียิ่ง แต่ถึงอย่างไรก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดียวกันคือยังคงมีการเชื่อมต่อข้อมูลต่างๆ ของอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยี IOT หรือ Internet of Things