IOT เมื่อทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงถึงกันบนอินเตอร์เน็ต

IOT เมื่อทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงถึงกันบนอินเตอร์เน็ต

คงไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้ว่าในปัจจุบันเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาในการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคดิจิตอล ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงถึงกันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกผ่านเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

IOT หรือ Internet of Things คือ เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อทำให้เครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนและถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยไม่จำเป็นต้องใช้การปฏิสัมพันธ์ใดๆ ในการถ่ายโอนข้อมูลไม่ว่าจะเป็นระหว่างบุคคลกับคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งระหว่างตัวบุคคลกับบุคคลเองก็ตาม

Quickwin Intelligent Co.,Ltd ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการใช้งานและดำเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ทางบริษัทฯ จึงได้มีบริการคอยให้คำปรึกษา คิดค้น และออกแบบนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของลูกค้าและอำนวยความสะดวกให้กับทุกๆ ด้านในชีวิต

อาทิเช่น ระบบตู้เย็นอัจฉริยะที่ได้มีการคิดค้นและพัฒนาระบบให้มีความสามารถในการตรวจจับสิ่งของต่างๆ ภายในตู้เย็นไม่ว่าจะเป็นปริมาณอาหาร เครื่องดื่ม หรือแม้กระทั่งผักและผลไม้ที่มีอยู่ รวมทั้งปรับสมดุลอุณหภูมิให้มีความเหมาะสมในการกักเก็บความเย็นสำหรับเก็บรักษาคุณภาพอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพคงความสดใหม่ตลอดเวลา พร้อมฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนข้อมูลปริมาณอาหารภายในตู้เย็น ทั้งจำนวนที่เหลืออยู่ รายการอาหารที่ใกล้หมดอายุ รายการอาหารอื่นๆ ที่มีปริมาณเหลือน้อยหรือใกล้หมดส่งไปยังแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

นอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ อีกมากมายที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นให้ใช้งานได้ร่วมกับ Internet of Things หรือ IOT เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบนาฬิกาอัจฉริยะที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ที่นอกจากจะสามารถบอกเวลาได้แล้ว ยังมีฟังก์ชั่นการใช้งานอื่นๆ ที่ตอบโจทย์การใช้งานตามไลฟ์สไตล์ของผู้คนในยุคนี้ได้อย่างลงตัว ทั้งการถ่ายรูปและบันทึกวีดีโอผ่านกล้องขนาดจิ๋วที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเครื่อง อีกทั้งยังสามารถรับ-ส่งอีเมล พร้อมรับสายโทรเข้า-ออกอย่างอิสระแทนการใช้สมาร์ทโฟนได้อีกด้วย นอกจากนั้นยังมีฟังก์ชั่นในการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรง เช่น การตรวจนับจำนวนก้าวเดิน คำนวณระยะทางและปริมาณการเผาผลาญพลังงาน รวมถึงการตรวจจับอัตราการเต้นของหัวใจ ชีพจร และความดันขณะออกกำลังกาย

จะเห็นได้ว่านอกจากนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้างต้นแล้ว Internet of Things หรือ IOT ยังถูกนำมาใช้และแทรกซึมอยู่ในหลายๆ พื้นที่ไม่ว่าจะเป็น Smart City เมืองอัจฉริยะที่แสนน่าอยู่ไปจนถึง Smart farm ในการทำเกษตรยุคใหม่