สายใยแก้วนำแสง Fiber Optic เพื่อความรวดเร็วทุกการเชื่อมต่อ

สายใยแก้วนำแสง Fiber Optic เพื่อความรวดเร็วทุกการเชื่อมต่อ

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในปัจจุบัน ทำให้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในการแข่งขันในยุคดิจิตอล ซึ่งตัวแปลสำคัญที่ขาดไปไม่ได้ในการรับ-ส่งสัญญาณนั่นก็คือ “สายใยแก้วนำแสง หรือ Fiber Optic Caber ซึ่งทำหน้าที่เป็นสายเมนหลักของระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ Network ในอาคาร, ระบบโครงข่ายโทรศัพท์ หรือแม้กระทั่งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง นอกจากนั้นการเชื่อมต่อข้ามประเทศหรือข้ามทวิปก็ยังใช้สายใยแก้วนำแสงในการเชื่อมต่อระบบเช่นกัน

ลักษณะของสายใยแก้วนำแสงประกอบไปด้วย 3 ส่วนประกอบหลัก คือ

  1. Coating หรือ Buffer ห่อหุ้มอยู่ชั้นนอกสุด หนาประมาณ 250 ไมโครเมตร ทำหน้าที่เป็นชั้นป้องกันแสงจากภายนอกเข้าสู่เส้นใยแก้วนำแสงและทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันแรงกระทำจากภายนอก
  2. Cladding เป็นส่วนห่อหุ้มแกนกลางหรือ Core เอาไว้ ทำหน้าช่วยให้แสงที่เดินทางสะท้อนอยู่ภายในแกน หรือส่วนของ Core โดยชั้น Cladding จะมีดัชนีการหักเหที่น้อยกว่า Core
  3. Core หรือ แกน เป็นส่วนตรงกลางที่อยู่ในสุดของสายใยแก้วนำแสง โดยลำแสงที่ผ่าน Core จะเคลื่อนที่ไปตามเส้นใยแก้วนำแสงด้วยการสะท้อนแสงกลับหมดอยู่ภายใน ซึ่งในส่วนนี้จะมีดัชนีการหักเหของแสงมากที่สุด

โดยสายใยแก้วนำแสงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันดังนี้

  1. Single-mode Optical Fibers หรือ สายใยแก้วนำแสง ชนิดโหมดเดียว เหมาะสำหรับการใช้งานเชื่อมต่อสัญญาณที่มีระยะทางไกล อย่างเช่น การเชื่อมต่อระหว่างประเทศหรือเมือง เนื่องจากสายใยแก้วนำแสงชนิดนี้มีการเดินทางของแสงพุ่งตรงไปตามท่อใยแก้วนำแสงและมีการกระจายแสงออกทางด้านข้างน้อยที่สุด โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ Core ประมาณ 5-10 ไมโครเมตร และ Cladding อยู่ที่ประมาณ 125 ไมโครเมตร
  1. Multi-mode Optical Fibers หรือ สายใยแก้วนำแสง ชนิดหลายโหมด นั้นจะมีขนาดของ Core ใหญ่กว่าแบบชนิดโหมดเดียว โดยมีขนาดประมาณ 50-62.5ไมโครเมตร สามารถส่งสัญญาณได้ในระยะใกล้ โดยส่วนใหญ่นิยมใช้งานภายในห้อง Datacenter ที่มีการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ไม่ไกลมาก ระยะสั้นๆ

ในปัจจุบันสายใยแก้วนำแสง Fiber Optic นิยมติดตั้งใช้งานกันอย่างแพร่หลายตามอาคาร บ้าน เรือน และสำนักงานทั่วไปในการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับผู้ที่สนใจอยากใช้บริการหรือเลือกซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อเกี่ยวกับสายใยแก้วนำแสง Fiber Optic สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Quickwin Intelligent Co.,Ltd ผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ทันสมัย พร้อมบริการด้านอื่นๆ ที่หลากหลายผ่านทีมงานที่มีความสามารถมากด้วยประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านระบบ IT ทุกรูปแบบ อีกทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษา คิดค้น และออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมตามความต้องการการใช้งานของผู้ใช้บริการ