Smart Monitoring

Smart Monitoring

Smart Monitoring เป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ในการตรวจติดตามเฝ้าระวังการทำงานของระบบต่างๆ พร้อมบันทึก ประมวลผล และรายงานข้อมูลไปยังเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีเชื่อมต่อ

โดย Smart Monitoring นั้นเกิดขึ้นจากการคิดค้น พัฒนา รวมถึงประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบต่างๆ ที่ทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ได้เครื่องมือตรวจติดตามเฝ้าระวังผลที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และเป็นที่ยอมรับระดับสากล

ซึ่งในปัจจุบันหลายๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยนี้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานในระบบต่างๆ ภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจติดตามการใช้งานพลังงานภาพในอาคารและสถานที่ การตรวจนับจำนวนผู้ใช้งานระบบ การบริหารจัดการน้ำ และรวมไปถึงการตรวจติดตามรายงานผลทางการเกษตรของ Smart farm หรือฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ

ด้วยพันธกิจและความมุ่งหวังในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีขององค์กร ทำให้ Quickwin Intelligent Co.,Ltd ยินดีและพร้อมนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานและส่งเสริมวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในยุค 4.0 ของประเทศไทย

โดยหลักการทำงานของ Smart Monitoring หรือระบบตรวจติดตามเฝ้าระวังนั้นจะเป็นการทำงานร่วมกันผ่านระบบ IOT หรือ Internet of Things โดยเริ่มจากเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจเก็บข้อมูล(Hardware) จากนั้นทำการรับ-ส่งข้อมูลเชื่อมโยงอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งแบบใช้สาย (LAN) และแบบไร้สาย (Wireless LAN) หลังจากได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะมีการวิเคราะห์ ประมวลผลด้วยโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่น (Software or Application) แสดงผลผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิเช่น หน้าจอ LED Screen, Website, Smart Phone และ E-mail ที่กำหนดไว้ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา

ในประเทศไทยได้มีการนำ Smart Monitoring มาประยุกต์ใช้ในระบบบริหารพลังงานไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ (Smart Power Monitoring) ทำให้การบริหารจัดการพลังงานเป็นเรื่องที่ง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และแม่นยำมากขึ้น โดยติดตั้งอุปกรณ์ไว้ตามอาคารของหน่วยงานต่างๆ จากนั้นติดตามข้อมูล และวิเคราะห์ผล ทำให้ทราบปริมาณและพฤติกรรมใช้งานของบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน เพื่อการผลิตและจัดสรรพลังงานไฟฟ้าได้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน รวมทั้งยังสามารถเฝ้าระวังจุดเสี่ยงหรือการรั่วไหลของพลังงานไฟฟ้าได้ทันทีแบบเรียลไทม์ ทำให้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและช่วยลดการสูญเสียพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากระบบบริหารพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังมีการนำ Smart Monitoring ไปประยุกต์ใช้กับ Smart farm หรือเกษตรอัจฉริยะอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นระบบการจ่ายน้ำและปุ๋ยให้แก่พืชตามความเหมาะสมของพื้นที่และสภาพอากาศ การตรวจเฝ้าระวัง ดูแลพืชผลทางการเกษตรผ่านกล้องวงจรปิด พร้อมรายงานผลแบบเรียลไทม์ โดยผู้ใช้งานสามารถติดตามผลได้จากทั่วทุกมุมโลกผ่านแอพพลิเคชั่นบนหน้าจอ Smart Phone และนอกจากนั้นยังสามารถควบคุมระบบสั่งการต่างๆ ได้เพียงปลายนิ้วสัมผัส