Smart City เมืองในฝันที่ทุกคนอยากสัมผัส

Smart City เมืองในฝันที่ทุกคนอยากสัมผัส

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ “Smart City” หรือ “เมืองอัจฉริยะ” เป็นเมืองในฝันที่ทุกคนอยากสัมผัสจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยแนวคิดและระบบการจัดการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางผังเมือง รูปแบบที่อยู่อาศัย และระบบคมนาคมที่มีการทำงานเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ผ่านระบบและกระบวนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อข้อมูลทุกอย่างไว้ด้วยกันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

โดย Smart City เป็นเมืองต้นแบบที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานความปลอดภัย เป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับใช้พื้นที่ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ข้อกำหนด

Smart City เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความทันสมัยและมีความโดดเด่นทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีระบบการจัดการและเชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภคและอุปโภคต่างๆ อาทิเช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบขนส่ง การเดินทาง หรือแม้แต่การใช้งานคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และอื่นๆ อีกด้วย นอกจากนั้น Smart City ยังถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเป็นมิตร โดยส่วนใหญ่แล้ว Smart City จะมีพื้นที่สีเขียวเป็นสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด โดยเป็นเมืองอัจฉริยะที่มีการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างลงตัว ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนทั้งทางด้านสุขภาพและการดำเนินชีวิต

จุดประสงค์หลักของการออกแบบเมืองต้นแบบอย่าง Smart City นั้น ก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในเมือง มีระบบสาธารณูปโภคและอุปโภคต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมถึงการบริหารจัดการด้านพลังงาน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็งให้กับสังคมและระบบเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต การส่งจ่าย และการใช้พลังงานทดแทนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการคิดค้น ประยุกต์ และปรับใช้เทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสุข รู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่สัมผัส และทุกคนยังสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ทุกเพศ ทุกวัย ผ่านข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อระบบทุกอย่างเอาไว้ด้วยกันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ที่ประเทศไทยได้มีการนำแนวคิด Smart City เข้ามาปรับใช้ใน “ภูเก็ต สมาร์ทซิตี้” โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงในสร้างเมืองอัจฉริยะ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งทางด้านสมาร์ท อีโคโนมี หรือสมาร์ท ลิฟวิ่ง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัย

Quickwin Intelligent Co.,Ltd เป็นบริษัทที่ดำเนินงานในด้านธุรกิจบริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ทันสมัย ให้คำปรึกษา แนะนำ คิดค้น ออกแบบ ผลิต และพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ  เพื่อตอบโจทย์การใช้งานและอำนวยความสะดวกในทุกด้านของชีวิต เน้นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี นวัตกรรม ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ต่างๆ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไว้ด้วยกัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ทุกที่ทุกเวลา