เรื่องน่ารู้ ของการนำระบบสายไฟฟ้าลงดิน

บริเวณริมถนนทั่วไปของประเทศไทยเรามักจะมองเห็นเสาไฟฟ้าและสายไฟที่ระโยงระยางอยู่ หลายจุดสายไฟโยงพันกันไม่เป็นระเบียบทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่ามอง อีกทั้งยังรกดูไม่สวยงามและก่อให้เกิดอันตรายได้แม้ไม่บ่อย ทางราชการจึงมีนโยบายนำระบบสายไฟฟ้าเหล่านี้ลงดินเพื่อให้ถนนหนทางดูสะอาดเรียบร้อยสวยงาม หลายคนอาจจะเกิดความสงสัยเกี่ยวกับระบบสายไฟฟ้าลงดินว่า มีวิธีการวางระบบอย่างไร มีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดและในกรณีที่มีการซ่อมแซมเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติได้อย่างไร วันนี้เราจึงได้นำคำตอบของคำถามเหล่านั้นมาฝาก

Smart farm เกษตรไอที ฟาร์มอัจฉริยะ

ถ้าจะให้พูดถึงการเกษตรในยุคปัจจุบันหรือเกษตรไทยแลนด์ยุค 4.0 หลายๆ คนคงเคยได้ยินและได้เห็นเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ด้าน AI ที่เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยในการทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็น โดรน หุ่นยนต์ และเครื่องจักรที่มีความแม่นยำในการทำงานสูง เพื่อความรวดเร็วและคงประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุน รวมถึงคำนึงถึงความปลอดภัยของเกษตรกรเองจากผลกระทบด้านสุขภาพจากการทำการเกษตรอีกด้วย

Smart City เมืองในฝันที่ทุกคนอยากสัมผัส

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ “Smart City” หรือ “เมืองอัจฉริยะ” เป็นเมืองในฝันที่ทุกคนอยากสัมผัสจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยแนวคิดและระบบการจัดการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางผังเมือง รูปแบบที่อยู่อาศัย และระบบคมนาคมที่มีการทำงานเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ผ่านระบบและกระบวนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อข้อมูลทุกอย่างไว้ด้วยกันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

IOT เมื่อทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงถึงกันบนอินเตอร์เน็ต

คงไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้ว่าในปัจจุบันเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทอย่างมาในการดำเนินชีวิตของผู้คนในยุคดิจิตอล ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงถึงกันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกผ่านเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

Smart Monitoring

Smart Monitoring เป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ในการตรวจติดตามเฝ้าระวังการทำงานของระบบต่างๆ พร้อมบันทึก ประมวลผล และรายงานข้อมูลไปยังเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีเชื่อมต่อ

1 2 3