สถาปัตยกรรม อาคารเขียว (GREEN BUILDING)

GREEN BUILDING สถาปัตยกรรมอาคารสีเขียว นวัตกรรมสุดล้ำอาคารในฝันที่ผสมผสานเทคโนโลยีไว้ด้วยกันอย่างลงตัว โดย GREEN BUILDING ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการจัดสรรทรัพยากรและใช้พลังงานได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อม ช่วยลดการก่อเกิดมลภาวะเป็นพิษ ลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง พร้อมส่งเสริมการใช้งานพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์

1 2