เรื่องน่ารู้ ของการนำระบบสายไฟฟ้าลงดิน

บริเวณริมถนนทั่วไปของประเทศไทยเรามักจะมองเห็นเสาไฟฟ้าและสายไฟที่ระโยงระยางอยู่ หลายจุดสายไฟโยงพันกันไม่เป็นระเบียบทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่ามอง อีกทั้งยังรกดูไม่สวยงามและก่อให้เกิดอันตรายได้แม้ไม่บ่อย ทางราชการจึงมีนโยบายนำระบบสายไฟฟ้าเหล่านี้ลงดินเพื่อให้ถนนหนทางดูสะอาดเรียบร้อยสวยงาม หลายคนอาจจะเกิดความสงสัยเกี่ยวกับระบบสายไฟฟ้าลงดินว่า มีวิธีการวางระบบอย่างไร มีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดและในกรณีที่มีการซ่อมแซมเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติได้อย่างไร วันนี้เราจึงได้นำคำตอบของคำถามเหล่านั้นมาฝาก

Smart City เมืองในฝันที่ทุกคนอยากสัมผัส

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ “Smart City” หรือ “เมืองอัจฉริยะ” เป็นเมืองในฝันที่ทุกคนอยากสัมผัสจากทั่วทุกมุมโลก ด้วยแนวคิดและระบบการจัดการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางผังเมือง รูปแบบที่อยู่อาศัย และระบบคมนาคมที่มีการทำงานเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ผ่านระบบและกระบวนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมต่อข้อมูลทุกอย่างไว้ด้วยกันบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

Smart Monitoring

Smart Monitoring เป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ในการตรวจติดตามเฝ้าระวังการทำงานของระบบต่างๆ พร้อมบันทึก ประมวลผล และรายงานข้อมูลไปยังเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีเชื่อมต่อ

สายใยแก้วนำแสง Fiber Optic เพื่อความรวดเร็วทุกการเชื่อมต่อ

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในปัจจุบัน ทำให้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในการแข่งขันในยุคดิจิตอล ซึ่งตัวแปลสำคัญที่ขาดไปไม่ได้ในการรับ-ส่งสัญญาณนั่นก็คือ “สายใยแก้วนำแสง หรือ Fiber Optic Caber ซึ่งทำหน้าที่เป็นสายเมนหลักของระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ Network ในอาคาร, ระบบโครงข่ายโทรศัพท์ หรือแม้กระทั่งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง นอกจากนั้นการเชื่อมต่อข้ามประเทศหรือข้ามทวิปก็ยังใช้สายใยแก้วนำแสงในการเชื่อมต่อระบบเช่นกัน

โครงข่ายคอมพิวเตอร์ (computer network)

Computer Network โครงข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดต่อสื่อสารและใช้ทรัพยากรต่างๆ ในองค์กรร่วมกันได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ชุดข้อมูลและแฟ้มเอกสารงานต่างๆ

1 2