โครงข่ายโทรคมนาคม แบบ 5G

โครงข่ายโทรคมนาคม แบบ 5G

5G หรือ Generation 5 มาตรฐานใหม่ของการเชื่อมต่อแบบไร้สายในโลกอนาคตที่การสื่อสารไม่ได้หยุดเพียงแค่สมาร์ทโฟน แต่เป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันผ่านระบบ IoT หรือ Internet of Things

หากมองย้อนกลับไปในแต่ละ Generation ทำให้เราเห็นความแตกต่างและความก้าวทางทางเทคโนโลยี รวมถึงพัฒนาการอย่างชัดเจนของการสื่อสาร โดยจะมีความเปลี่ยนแปลงของแต่ละ Generation ดังนี้

  1. 1G เป็นการติดต่อสื่อสารกันได้เพียงแค่เสียงเท่านั้น ผ่านโทรศัพท์มือถือแบบอนาล็อกที่สามารถพกพาได้
  2. 2G เป็นยุคที่เริ่มมีการติดต่อสื่อสารผ่านข้อความนอกจากการโทรศัพท์พูดคุย ไม่ว่าจะเป็น การส่งข้อความ SMS, MMS, หรือการคุยกันแบบประชุมสายที่มีผู้ใช้เวลาเดียวกันหลายคน โดยมีการแบ่งเวลาสลับกันในการพูดคุย
  3. 3G เป็นยุคที่มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและมีการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกับเทคโนโลยีมากขึ้น เริ่มมีการรับ-ส่งข้อความที่มีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถทำการประชุมทางไกลผ่านหน้าจออุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมต่อ รวมถึงสามารถดูหนัง ฟังเพลง และถ่ายรูปได้ ทำให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วขึ้น
  4. 4G เป็นยุคที่มีการนำสื่อรูปแบบต่างๆ มาผสมผสานเข้าไว้ด้วยกันทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ข้อความ หรือแม้วีดีโอเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนั้นยังมีการเชื่อมต่อมือถือเข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร
  5. 5G เป็นโครงข่ายโทรคมนาคมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจาก Generation ที่ 4 โดยจะเป็นการเชื่อมต่อระบบทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันผ่าน Internet of Things

ซึ่งโครงข่ายโทรคมนาคม 5G จะมีความล้ำและเหนือชั้นกว่าระบบ 4G เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตอบสนองต่อคำสั่งได้รวดเร็วและแม่นยำกว่า โดย 4G สามารถควบคุมสั่งการสิ่งต่างๆ ได้ที่ความเร็ว 20 – 30 Milli-second (1:1,000 วินาที) แต่สำหรับ 5G สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วกว่า 10 เท่า หรือ 3 – 4 Milli-second (1:1,000 วินาที) นอกจากนั้น 5G ยังสามารถรับ-ส่งข้อมูลต่างๆ ได้เยอะและใช้เวลาในการถ่ายข้อมูลน้อยกว่า รวมถึงรองรับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ได้มากว่าอีกด้วย โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1 ล้านคนต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร

Quickwin Intelligent Co.,Ltd เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ทันสมัย ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทีมงานที่มีความสามารถมากด้วยประสบการณ์คอยบริการให้คำปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมคิดค้น ออกแบบ และผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้ง Hardware และ Software ครบวงจรตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ตอบโจทย์ทุกการใช้งานของชีวิตในยุคดิจิตอล เมื่อทุกสิ่งอย่างถูกเชื่อมต่อถึงกันด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น Smart Home, Intelligent Farm, Smart City และ Driverless Car นอกจากนั้นยังรวมไปถึง Virtual Reality  (VR) และ Augmented Reality (AR) ที่ช่วยทำให้การทำงาน ดูหนัง ฟังเพลง และเล่นเกมส์สนุก ตื่นเต้น และสมจริงมากขึ้น