มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

ด้วยวิสัยทัศน์พันธกิจที่แน่วแน่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมการประหยัดพลังงานและการปรับเปลี่ยนพลังงานธรรมชาติหมุนเวียน หรือแม้กระทั่งนวัตกรรมต่างๆ ทางที่ใช้ในด้านสถาปัตยกรรม green building

ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถและมากประสบการณ์ ทำให้ Quickwin Intelligent Co.,Ltd ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าทุกประเภทธุรกิจทั้งในภาครัฐและเอกชน ครอบคลุมทุกรูปแบบองค์กรไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่

เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

ดำเนินธุรกิจบริการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ทันสมัย รวมถึงการให้บริการออกแบบ ผลิต และพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานและอำนวยความสะดวกในทุกด้านของชีวิต

Smart farm เกษตรไอที ฟาร์มอัจฉริยะ

การทำเกษตรสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นเข้ามาช่วยในการทำการเกษตร

Smart City เมืองในฝันที่ทุกคนอยากสัมผัส

เมืองต้นแบบที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานความปลอดภัย เป็นมิตรต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับใช้พื้นที่ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ข้อกำหนด

Smart Monitoring

การคิดค้น พัฒนา รวมถึงประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบต่างๆ ที่ทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ได้เครื่องมือตรวจติดตามเฝ้าระวังผลที่มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ และเป็นที่ยอมรับระดับสากล

Smart wristband สายข้อมืออัจฉริยะ

สายข้อมืออัจฉริยะนี้ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้งานทุกเพศ ทุกวัย

เรื่องน่ารู้ ของการนำระบบสายไฟฟ้าลงดิน

บริเวณริมถนนทั่วไปของประเทศไทยเรามักจะมองเห็นเสาไฟฟ้าและสายไฟที่ระโยงระยางอยู่ หลายจุดสายไฟโยงพันกันไม่เป็นระเบียบทำให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่น่ามอง อีกทั้งยังรกดูไม่สวยงามและก่อให้เกิดอันตรายได้แม้ไม่บ่อย ทางราชการจึงมีนโยบายนำระบบสายไฟฟ้าเหล่านี้ลงดินเพื่อให้ถนนหนทางดูสะอาดเรียบร้อยสวยงาม หลายคนอาจจะเกิดความสงสัยเกี่ยวกับระบบสายไฟฟ้าลงดินว่า มีวิธีการวางระบบอย่างไร มีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดและในกรณีที่มีการซ่อมแซมเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติได้อย่างไร วันนี้เราจึงได้นำคำตอบของคำถามเหล่านั้นมาฝาก